(+40) 734.540.716

Leadership în proiecte

Leadership în proiecte

Un workshop practic care stimulează înțelegerea corectă a principiilor de leadership și a punerii lor în practică, adaptate în funcție de situațiile concrete din proiecte.

8-14 participanți
in-house
N/A + TVA
Participanții vor înțelege avantajele utilizării instrumentelor de intervenție pe care le au la îndemână în contextul proiectelor, vor primi soluții practice de comunicare eficientă prin adaptarea limbajului utilizat şi vor fi în măsură să aleagă modalitatea optimă de relaţionare în cadrul echipelor de proiect.
Workshopul poate fi livrat echipelor de management, echipelor de proiect, departamentelor, dar și acelora care caută să-și îmbunătățească abilitățile de leadership, comunicare și colaborare în echipă. Dacă te încadrezi în oricare dintre categoriile menționate, te așteptăm la workshop. În urma participării:

 • Vei afla despre teoriile de leadership, vei înțelege conceptele din spatele acestor teorii, vei fi în măsură să definești leadership-ul așa cum trebuie aplicat în proiecte
 • Vei înțelege care sunt condițiile în care managerul de proiect poate delega responsabilități și care sunt barierele pe care trebuie să le depășească
 • Vei înțelege comunicarea verbală și non-verbală, precum și impactul celei din urmă; vei dobândi abilitatea de a identifica și elimina barierele în comunicare
 • Vei învăța, în mod practic, prin jocuri de rol, să asculți activ, să oferi și să primești feedback-ul în mod eficient
 • Vei fi în măsură să utilizezi eficient metodele de intervenție în proiecte pentru a implica și a obține angajamentul membrilor echipei de proiect pe durata realizării proiectelor
Nu există cerințe preliminare pentru parcurgerea acestui workshop, e bine însă să te gândești la întrebările pe care le ai legat de stilurile de leadership și aplicabilitatea lor în funcție de context și de maturitatea echipei.
 • Școli de leadership. Teorii de leadership, relevanța lor pentru activitatea în proiecte
 • Abilități de leadership. Instrumente de evaluare. Autoevaluare
 • Delegarea în proiecte. Procesul de delegare, tehnici și instrumente. Bariere în delegare.
 • Abilități de comunicare. Comunicarea verbală și non-verbală. Bariere în comunicare, eliminarea barierelor.
 • Aspecte specifice ale comunicării în proiectele IT. Planul de comunicare. Comunicarea cu stakeholderii. Managementul în patru direcții.
 • Comunicarea în echipe virtuale.
 • Motivarea membrilor echipelor de proiect. Metode de intervenție în proiecte. Feedback și reflecție.
 • Prezentări, discuţii, interpretări, exemple, studii de caz, jocuri de rol
 • Evaluarea competențe leadership - chestionar
 • Curs finalizat cu diplomă de participare emisă de Colors in Projects (cu recunoaștere internațională – PMI).
 • 14 ore contact direct eligibile pentru înscrierea la examenele PMI;
 • 14 PDU-uri pentru persoanele certificate PMI.

project management institute
Colors in Projects (Confucius Consulting SRL) a fost auditată şi recunoscută ca Global Registered Education Provider (R.E.P.) de către Project Management Institute (PMI).