(+40) 734.540.716

PMP® Exam Preparation

PMP® Exam Preparation

Pregătire pentru obținerea certificării internaţionale Project Management Professional (PMP)® și Certified Associate in Project Management (CAPM)® oferite de Project Management Institute (PMI)®

8-14 participanți
22-23-24-27-28-29-30 aprilie, 4-5-6 mai - ONLINE
648 € + TVA

Cursul se adresează managerilor de proiecte care doresc recunoaşterea pregătirii lor prin obţinerea unei certificări internaţionale. Participanţii sunt pregătiți pentru examenele PMI® (certificările PMP® și CAPM®), punându-se accent deosebit pe explicarea conceptelor manageriale aflate la baza abordării specifice PMI. Exemplele din diferite domenii vor ajuta participanții la curs să înțeleagă utilitatea practică a acestor concepte și modul în care le vor putea aplica și ei în proiectele lor.

Numai dacă ai minim 3 ani experiență în conducerea și coordonarea proiectelor și îți dorești o recunoaștere internațională pentru cunoștințele și experiența acumulate.

 • Examenul este dificil, iar ”digerarea” unui standard de 570 de pagini necesită un efort de lungă durată. Acest curs îți va arăta ce și cum trebuie să înveți astfel încât să minimizezi efortul și timpul alocate pregătirii;
 • Vei avea ocazia să experimentezi peste 200 de întrebări similare celor din examen (cu explicarea alegerii răspunsului corect);
 • Vei primi ”tips&tricks” necesare pentru pregătirea ta;
 • Vei înțelege condiţiile de eligibilitate pentru certificările PMI®, procesul de desfăşurare al examenelor PMP® şi CAPM® precum şi cerinţele pentru înscrierea în acest proces;
 • Îți vor fi exemplificate conceptele din PMBOK® Guide astfel încât să înțelegi cum și unde sunt aplicate ele în practică;
 • Vei înţelege conceptele manageriale din spatele întrebărilor și vei ști să identifici răspunsurile corecte;
 • Vei obţine numărul de ore de instruire necesare înscrierii la examenele de certificare PMP® şi CAPM®;
 • Vei primi o carte specială pentru pregătirea examenului și vei avea acces la peste 1000 de întrebări pentru a-ți verifica cunoștințele;

... și pentru că noi știm să facem cursul acesta interactiv, dinamic și plin de bună dispoziție.

 • Vei primi imediat după înscrierea la curs instrucțiuni și materiale care îți vor ușura introducerea în materia cursului;
 • După curs vei avea sprijinul trainerului atât pentru pregătirea dosarului pentru înscrierea la examen cât și pentru răspuns la întrebările tale;
 • În afară de cartea specială pentru pregătirea examenului (cu acces la peste 1000 de întrebări pentru a-ți verifica cunoștințele), te vom ghida prin materialele de pe net și ți le vom recomanda doar pe cele relevante pregătirii tale;
 • Tipuri de certificări, condiţii de eligibilitate, desfășurarea examenelor Project Management Institute;
 • Codul de conduită profesională al PMI® și relevanța lui pentru examen;
 • Abordări specifice ale PMI și modul în care se regăsesc în întrebările de examen;
 • Concepte cheie în managementul proiectelor, structuri organizaţionale şi cicluri de viaţă;
 • Detalierea proceselor de managementul proiectelor aşa cum sunt descrise în PMBOK® Guide 5th Edition. Discutarea intrărilor și ieșirilor din fiecare proces, a instrumentelor şi tehnicilor aferente;
 • Focus special și exemplificări pentru:
  • Documentul de iniţiere a proiectului şi planul de management al proiectului,
  • Obținerea și documentarea cerințelor pentru proiect,
  • Metoda drumului critic,
  • Fundamentarea costurilor şi metoda valorii dobândite,
  • Cele şapte instrumente ale calităţii,
  • Teoriile motivaţionale,
  • Identificarea nevoilor de comunicare ale stakeholderilor,
  • Registrul de riscuri şi bugetare pentru riscuri,
  • Tipuri de contracte,
  • Gestionarea relației cu stakeholderii.
 • Înscrierea în procesul de certificare.
 • Prezentări, discuţii, interpretări, exemple, studii de caz;
 • Teste similare celor din examenele PMP® şi CAPM® cu discutarea rezultatelor şi explicarea alegerii răspunsului corect (peste 200 întrebări parcurse la curs);
 • Jocuri pentru recapitularea noţiunilor (puzzle-uri, cuvinte încrucișate, boardgame).
 • Curs finalizat cu diplomă de participare emisă de Colors in Projects (cu recunoaștere internațională – PMI);
 • 35 ore contact direct eligibile pentru înscrierea la examenele PMI;
 • 35 PDU-uri pentru persoanele certificate PMI.

project management institute
Colors in Projects (Confucius Consulting SRL) a fost auditată şi recunoscută ca Global Registered Education Provider (R.E.P.) de către Project Management Institute (PMI).