Termeni și condiții

Înscrierea la eveniment constituie un contract de vânzare-cumpărare de natură juridică între Colors in Projects, denumit în continuare Furnizor, şi participantul la eveniment, denumit în continuare Client. Prin completare și plată, toate condițiile de mai jos sunt acceptate de comun acord şi cu bună-credinţă.

Taxe:
Taxa de înregistrare la eveniment cuprinde participarea pe durata întregului eveniment la activitățile propuse de organizator, pauzele de cafea și prânzul, dar exclude cheltuielile de cazare şi de călătorie. Cursul de schimb valutar EUR/RON/GBP este cursul de schimb BNR la data plății.

Condiții de plată:

Plata prin transfer bancar:

Este necesara completarea unui formular de înregistrare pe site www.colorsinprojects.ro pentru transmiterea datelor bancare și emiterea unei facturi în baza căreia se va efectua plata.
După primirea formularului de înregistrare, toate plăţile trebuie făcute în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. Toate plăţile trebuie să fie încasate înainte de începerea evenimentului/ workshop-ului. După înregistrare, plata trebuie executată conform condițiilor din prezentul Contract, indiferent de participarea sau neparticiparea ulterioară la eveniment. În cazul în care o parte a prețului stabilit în acest Contract reprezintă obiectul unor taxe naționale, locale, sau TVA, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a adăuga aceste taxe la factura finală sau de a recupera sumele de la Client din momentul în care devin exigibile.

Plata cu cardul:

Plățile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către https://www.euplatesc.ro/ partenerii www.colorsinprojects.ro în procesarea acestor plăţi. Comunicarea cu procesatorii se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informaţiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăţi.
Prin menținerea activă a opțiunii Activează opțiunea plăți rapide, prezentă în formularul de plată online pus la dispoziția Administratorului Site-ului de către procesatorul de plăți, utilizatorul își dă acceptul pentru activarea serviciului prin care se vor putea efectua ulterior plăți online doar prin introducerea codului de securitate CVC2/CVV.

Politică de livrare
După achiziționarea biletului, clientul primește un email de confirmare din partea noastră în maxim o zi lucrătoare de la achiziția serviciilor.

General data protection regulation (GDPR)
Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu.
Colors in Projects SRL consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Datele cu caracter personal furnizate sunt folosite pentru finalizarea procesului de înscriere, detalii logistice și sunt folosite în scopul emiterii facturii/contractului.

Utilizarea Cookie-urilor
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștință utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul www.colorsinprojects.ro.ro, administrat de SC Colors in Projects SRL.
Acest site web folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor și utilizatorilor o experiență îmbunătațită de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți (dar fară a se limita la aceștia): Google Analytics, Google Adwords, Facebook, LinkedIn Instagram, etc. De asemenea, pe acest website există link-uri către terțe website-uri; odată accesate aceste link-uri, utilizatorii se supun politicii website-ului respectiv.

Politica de anulare sau retur
Orice anulare primită în mai puțin de 30 zile lucrătoare înainte de eveniment presupune o obligație de plată din partea Clientului de 100%. Nu se va face nicio restituire, restituirea parţială sau orice ofertă alternativă.

Înlocuirea unui participant este permisă prin furnizarea unui email în scris către Furnizor, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de eveniment. Prin achiziționare online a taxei aferente participării la eveniment sau training clientul este de acord că, în caz de litigiu sau anulare, Furnizorul nu va fi capabil să își reducă pierderile cu mai puțin de 50% din valoarea totală a contractului. Dacă, din orice motiv Furnizorul decide să amâne sau să anuleze evenimentul, Furnizorul nu este responsabil pentru acoperirea biletului de avion, hotelului sau orice alt cost suportat de către Client.

Rambursarea se va face prin transfer în contul bancar transmis neechivoc de consumator. ATENTIE! Contul ar trebui să aparțină persoanei care a efectuat comanda, nu se acceptă conturi ale membrilor de familie sau prieteni. Îndeplinirea obligației de rambursare se face în termen de 14 zile de la data de la care cererea de retur a fost recepționată de către vânzător.

Despăgubire: Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica conținutul, data și locația evenimentului, dacă circumstanţele o cer. În astfel de cazuri nu se va aplica nicio penalizare și nu se va face nici o restituire, restituire parţială, sau ofertă alternativă. În cazul în care Furnizorul anulează permanent evenimentul din orice motiv şi cu condiţia ca acesta să nu fi fost amânat sau coroborat cu orice alt eveniment la o dată ulterioară, Clientul va primi plata integrală în termen de 14 zile lucrătoare de la data iniţială propusă a evenimentului.

Drepturi de autor: Toate drepturile de proprietate intelectuală în toate materialele produse şi distribuite de către Furnizor sunt rezervate în mod expres şi orice multiplicare, publicare sau distribuire neautorizată este interzisă fără acordul scris al Furnizorului.