Formular înregistrare Agile Mammoths Games

  Detalii persoană fizică

  Taxă participare Conferință 9 Martie

  Taxă participare Training 10 Martie (aici sa poate selecta una dintre cele 3 variante)

  Taxă participare Training 11 Martie (Group 2)

  Taxă participare Conferință + Training: 9 – 10 Martie

  Taxă participare Conferință + Training: 9 – 11 Martie

  Taxă participare Training 10-11 Martie

  * Datele cu caracter personal furnizate sunt folosite pentru finalizarea procesului de înscriere, detalii logistice și sunt folosite în scopul emiterii facturii/contractului.

  Termeni și condiții

  Acest formular de înregistrare constituie un contract de vânzare-cumpărare de natură juridică între Colors in Projects SRL, denumit în continuare Furnizor, şi participantul la curs, denumit în continuare Client. Prin completarea şi trimiterea acestui formular, toate condițiile de mai jos sunt acceptate de comun acord şi cu bună-credinţă.

  Termeni și condiții

  1. Taxe: Taxa de înregistrare cuprinde contravaloarea materialelor de curs, pauzele de cafea și prânzul, dar exclude cheltuielile de cazare şi de călătorie. Cursul de schimb valutar EUR/RON/GBP este cursul de schimb BNR la data emiterii facturii.
  2. Condiții de plată: După primirea formularului de înregistrare, toate plăţile trebuie făcute în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. Toate plăţile trebuie să fie încasate înainte de începerea cursului. După înregistrare, plata trebuie executată conform condițiilor din prezentul Contract, indiferent de participarea sau neparticiparea ulterioară la curs. În cazul în care o parte a prețului stabilit în acest Contract reprezintă obiectul unor taxe naționale, locale, sau TVA, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a adăuga aceste taxe la factura finală sau de a recupera sumele de la Client din momentul în care devin exigibile.
  3. Anularea / Înlocuirea: Orice anulare primită în mai puțin de 2 zile lucrătoare înainte de curs presupune o obligație de plată din partea Clientului de 100%. Nu se va face nicio restituire, restituirea parţială sau orice ofertă alternativă. Înlocuirea unui participant este permisă prin furnizarea unui aviz în scris către Furnizor, nu mai târziu de 2 zile lucrătoare înainte de curs. Prin semnarea acestui formular de înregistrare clientul este de acord că, în caz de litigiu sau anulare, Furnizorul nu va fi capabil să își reducă pierderile cu mai puțin de 50% din valoarea totală a contractului. Dacă, din orice motiv Furnizorul decide să amâne sau să anuleze evenimentul, Furnizorul nu este responsabil pentru acoperirea biletului de avion, hotelului sau orice alt cost suportat de către Client.
  4. Despăgubire: Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica conținutul, data și locația cursului, dacă circumstanţele o cer. În astfel de cazuri nu se va aplica nicio penalizare și nu se va face nici o restituire, restituire parţială, sau ofertă alternativă. În cazul în care Furnizorul anulează permanent cursul din orice motiv şi cu condiţia ca acesta să nu fi fost amânat sau coroborat cu orice alt eveniment la o dată ulterioară, Clientul va primi plata integrală în termen de 14 zile lucrătoare de la data iniţială propusă a cursului.
  5. Drepturi de autor: Toate drepturile de proprietate intelectuală în toate materialele produse şi distribuite de către Furnizor sunt rezervate în mod expres şi orice multiplicare, publicare sau distribuire neautorizată este interzisă fără acordul scris al Furnizorului.

  Sunt de acord cu termenii și condițiile exprimate mai sus

  General data protection regulation (GDPR)

  În conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (GDRP), vă solicităm consimțământul pentru folosirea datelor primite în scopul trimiterii de newsletere. Vă informăm că aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul printr-un simplu e-mail.

  Sunt de acord cu folosirea datelor personale

  March 28th, 2024, Agile Mammoths Games, 13th Edition

  BUY TICKETS
  Join us for an exciting Agile PM event with an Avengers-themed twist, perfect for those who are
  passionate about injecting fun into their work.
  With a focus on “experiential learning” and elements of “playful design,” our event promises a unique journey. Participants will step into the world of the Avengers, taking on “missions” like Earth’s mightiest heroes, solving “mysteries” as they assemble, and deciphering “secrets” just like the superheroes do.Participants will embark on a distinctive adventure, acquiring knowledge through the completion of “tasks,” unraveling “enigmas,” and decoding “hidden knowledge.”
  Will be a great experience for superheroes like You!
  BUY TICKETS


  DAY 1 Conference Day
  location09:00 – 09:15

  Your journey begins here

  location09:15 – 10.00
  location 10:00 – 10.30

  Strategizing & Coffee Break

  location 10:30 – 12.30
  Agile Workshop

  Scrum Tale

  Agile Workshop

  Team Topologies and Ways of interaction

  Agile Workshop

  Shape-up

  Workshop

  Change Management

  Experience workshop

  Sponsor Workshop

  Lego Game

  Brick by Brick

  Board Game

  Before Mars

  Board Game

  TBD

  Agile Talks

  6 x 15 min speeches

  Agile Workshop Agile Workshop Agile Workshop Workshop Experience workshop Lego Game Board Game Board Game Agile Talks
  location10:30 – 12.30 Scrum Tale

  Dan Suciu

  Team Topologies and Ways of interaction

  Sînziana Popa

  Shape-up

  Florian Georgescu

  Change Management

  Ruxandra Banici

  Sponsor Workshop Brick by Brick

  Robert Trandafir & Cristina Dragomir

  Before Mars

  Valentin Stoica

  TBD 6 x 15 min speeches
  location12:30 – 13.30

  Strategizing & Lunch break

  Menti MissionSponsor
  Mission
  Interview Mission

  location 13:30 – 15.30
  Agile Coaching

  Agile Workshop

  Team Topologies and Ways of interaction

  Agile Workshop

  Contracts, the silent killer of delivery

  Mindfulness Workshop

  Agile Simulation

  Lego Game

  Brick by Brick

  Board Game

  Before Mars

  Agile Simulation

  Scrum vs. Kanban in Wakanda

  Agile Talks

  6 x 15 min speeches

  Agile Coaching Agile Workshop Agile Workshop Mindfulness Workshop Agile Simulation Lego Game Board Game Agile Simulation Agile Talks
  location13:30 – 15.30

  Bogdan Mureșan

  Team Topologies and Ways of interaction

  Sînziana Popa

  Contracts, the silent killer of delivery

  Manu Martonca

  TBD

  Brick by Brick

  Robert Trandafir & Cristina Dragomir

  Before Mars

  Valentin Stoica

  Scrum vs. Kanban in Wakanda

  Sergiu Pocan

  6 x 15 min speeches
  location15:30– 15.45

  Coffee Break

  location15:45– 16.30

  Paul Klipp – TBD

  location16.30 – 17:00

  Retrospective & Awards – Who are our champions?

  DAY 2 Post Conference – Trainings March 29
  location 09:00 – 17.00
  Flight Levels (level 2)

   

  All teams need to collaborate with others, and have dependencies which can’t be resolved by or within the team. When we focus on teams alone doesn’t fix our bigger issues, and limits our impact on the business as a whole. Instead if we look at the org as teams of teams operating together, we can find higher leverage improvements.

  Trainer
  Cliff Hazell

  Building Products – From Vision to Commitments

  Will lead participants to acquire the relevant knowledge and skills required to provide a relevant roadmap and accurate estimations for their release plan so that they can move from vision to commitments. Will strengthen their abilities to plan and adapt a release in Agile environments.

  Trainer
  Bogdan Mureșan

  POWER SKILLS – Navigating through the SDI multiverse….

  A great introduction to knowing yourself and collaborating effectively with others. The workshop is based on Strengths Deployment Inventory ® (SDI), a powerful and effective tool for understanding the motives and values that drive behaviours.

  Trainer
  Alexandru Ionescu

  location09:00 – 17.00
  Flight Levels (level 2)

   

  All teams need to collaborate with others, and have dependencies which can’t be resolved by or within the team. When we focus on teams alone doesn’t fix our bigger issues, and limits our impact on the business as a whole. Instead if we look at the org as teams of teams operating together, we can find higher leverage improvements.

  Trainer
  Cliff Hazell

  Building Products – From Vision to Commitments

  Will lead participants to acquire the relevant knowledge and skills required to provide a relevant roadmap and accurate estimations for their release plan so that they can move from vision to commitments. Will strengthen their abilities to plan and adapt a release in Agile environments.

  Trainer
  Bogdan Mureșan

  POWER SKILLS – Navigating through the SDI multiverse….

  A great introduction to knowing yourself and collaborating effectively with others. The workshop is based on Strengths Deployment Inventory ® (SDI), a powerful and effective tool for understanding the motives and values that drive behaviours.

  Trainer
  Alexandru Ionescu

  DAY 2 & 3 Training March 29 – 30
  location 09:00 – 17.00
  SAFe® TRAINING – The evolution of the Scrum Master role in Agile scaling

  A dynamic, interactive and practical workshop, designed for the specialists who want to learn more about being a Scrum Master.
  Theory is combined with practice and participants are introduced the Scrum methodology and its Lean foundations. Then the role of Scrum Master is discussed from all its multiple perspectives: servant leadership, change agent, communication hub, methodology enabler, PO stewardship and organizational support…

  Trainer: Sînziana Popa

  location09:00 – 17.00

  SAFe® TRAINING – The evolution of the Scrum Master role in Agile scaling

  A dynamic, interactive and practical workshop, designed for the specialists who want to learn more about being a Scrum Master.
  Theory is combined with practice and participants are introduced the Scrum methodology and its Lean foundations. Then the role of Scrum Master is discussed from all its multiple perspectives: servant leadership, change agent, communication hub, methodology enabler, PO stewardship and organizational support…

  Trainer: Sînziana Popa


  Event location

  The event will take place at Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca.