Shop

Termeni și condiții

1.      Definiții și termeni 

Website: colorsinprojects.ro

Cumpărător: orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe Website.

Vânzător:

Colors in Projects SRL cu sediul în București, sector 3, Bdul Mircea Voda 38, Bl M9, Sc 2, ap 43, IBAN RO84INGB 5514 9999 0057 0121, deschis la ING – Dorobanți, cod unic de înregistrare (CUI) RO 21603691.

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul.

Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut și Serviciu;

Serviciu: serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);

Conținut: toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, respectiv:

 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Vânzătorului către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestora.

Produse/Servicii: orice produs sau serviciu pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;

Comandă: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Utilizator prin care Utilizatorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website.

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website.

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător.

Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Newsletter/Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Document: Prezentele Termeni și Condiții.

2.      Acord

2.1. Prin utilizarea colorsinprojects.ro, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm să le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii și condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

 

3.      Caracterul obligatoriu

3.1. Folosirea Serviciului implică aderarea Utilizatorului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

3.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea website-ului public disponibil la adresa colorsinprojects.ro.

3.3. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

3.4. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic etc.), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului sau a Partenerilor acestuia.

3.5. Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza lor de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, cu excepția cazului în care există o obligație legală a Vânzătorului de stocare a acestor date.

3.6. Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

3.7. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Vânzătorul sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător destinate acestui scop.

3.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul, cu excepția cazului în care Contractul nu mai poate fi executat din motive ce nu sunt imputabile părților.

3.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Vânzătorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.10. Pentru a plasa o comandă se aleg produsele sau serviciile din conținutul website-ului și se adaugă în coșul de cumpărături. Accesând cosul de cumparaturi clientul poate modifica cantitățile pentru un produs precum și eliminarea unui produs din coș. Pagina produsului sau serviciului conține toate detaliile necesare astfel încât Comanda să se desfășoare în conditii transparente.

4.      Conținut

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

4.2. Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului https://colorsinprojects.ro/, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului său.

4.3. Orice Conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire la acel conținut.

4.4. Utilizatorul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului și cu acordul Vânzătorului.

4.5. În cazul în care Vânzătorul conferă Utilizatorului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Utilizator / Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului și/sau al angajatului Vânzătorului sau al celui care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment.

5.      Contact

5.1. Vânzătorul publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Utilizator.

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Utilizatorul sau Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Utilizatorul sau Clientul.

5.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului sau Clientului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Website.

5.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

6.      Newslettere și alerte

6.1. În momentul în care, Utilizatorul sau Clientul accepta Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu consimțământul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Utilizatorii sau Clienții care se abonează pe Website oferă informațiile necesare in vedere expedierii newsletter-ului.

6.2. Datele preluate de la Utilizator sau Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate și în limitele consimțământului exprimat de către persoana vizată.

6.3. Retragerea consimțământului cu la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Utilizator sau Client se poate face în orice moment și la fel de simplu ca în cazul exprimării și anume:

 • folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;
 • prin retragerea acceptului său de a primi newslettere și/sau alerte;
 • prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

6.4. Retragerea consimțământului cu privire la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Document.

6.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără niciun angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

7.      Politica de confidentialitate (vezi pe site: https://colorsinprojects.ro/)

8.      Politica de utilizare cookies (vezi pe site: https://colorsinprojects.ro/)

9.       Modificarea condițiilor de utilizare

9.1. Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați Website-ul.

10.  Cesionarea și subcontractarea

10.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

11.  Accesul la serviciu

11.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Utilizator care accesează conținutul website-ului în vederea plasării unei comenzi. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile Documentului.

12.  Produse, servicii și modalitatea de plată

12.1. Vânzătorul poate publica pe Website informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

12.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

12.3 Vânzătorul poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Website la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

12.4. Tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în (RON și/sau Euro) și nu includ TVA.

12.5. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Client. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în conturile Vânzătorului.

12.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

12.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind cu titlu de prezentare.

12.8. În descrierea produselor și/sau serviciilor Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

12.9. Pe Website-ul colorsinprojects.ro, plățile se fac prin intermediul cardurilor de debit sau credit și sunt procesate de către https://www.euplatesc.ro/ partenerii www.colorsinprojects.ro în procesarea acestor plăţi. Comunicarea cu procesatorii se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informaţiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăţi.

Prin menținerea activă a opțiunii Activează opțiunea plăți rapide, prezentă în formularul de plată online pus la dispoziția Administratorului Site-ului de către procesatorul de plăți, utilizatorul își dă acceptul pentru activarea serviciului prin care se vor putea efectua ulterior plăți online doar prin introducerea codului de securitate CVC2/CVV.

13.  Comanda online

13.1. Utilizatorul poate efectua Comenzi de produse comercializate la un moment dat, pe Website.

13.2. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „Comanda”.

13.3. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte ca Vânzătorul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător sau de Partenerii săi, în orice situație în care este necesară contactarea.

13.4. Vânzătorul poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură Vânzătorului;
 • realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;
 • în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;
 • pentru alte motive obiective.

13.5. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

13.6. În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul Clientului a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Vânzător întru-un termen rezonabil de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

13.7. În cazul în care unele produse/ servicii comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile, Vânzătorul va informa clientul asupra acestui fapt și va dispune deblocarea în contul Clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Clientului, într-un termen rezonabil de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

13.8. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

13.9. În cazul în care un Client își modifică datele cu caracter personal, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

14.  Contract și finalizare

14.1. Vânzătorul va include în comunicarea expediată către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs sau serviciu, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

15.  Frauda

15.1. Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

15.2. Clientul / Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.

15.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului.

15.4. Clientul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

15.5. Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

15.6. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a societății Vânzătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea oricăror metode;
 • de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător către Utilizator / Client;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător către Utilizator / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

15.7. Clientul este de acord, iar Vânzătorul colorsinprojects.ro are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

16.  Condiții de înlăturare a răspunderii

16.1. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil în niciun fel în fața niciunui Utilizator/Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

16.2. În cazul în care un Utilizator/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzătorul, conform detaliilor de contact, astfel încât Vânzătorul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

16.3. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

16.4. Vânzătorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;
 • serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

16.5. În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client sau Utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Website-ului.

17.  Forța majoră și cazul fortuit

17.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

17.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

17.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

17.4. Dacă în termen de 72 de ore de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

17.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 72 de ore de la data producerii evenimentului dar numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

18.  Litigii

18.1. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea etc., a Website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.

18.2. Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară între Utilizator/Client și Vânzător se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legislația română în vigoare.

18.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

18.4. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.

19.  Dispoziții finale

 

19.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Utilizatorului sau Clientului.

19.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.

19.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

20.  Feedback

20.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Vânzătorul, vă rugăm să ne contactați prin email la training@colorsinprojects.ro.

20.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la website-ul www.colorsinprojects.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Vânzătorului.

Politică de utilizare cookies

1.      Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Cookie-urile se clasifică după cum urmează:

 • cookie-uri de sesiune. Acestea sunt stocate numai pe computerul dumneavoastră doar în timpul sesiunii web și sunt șterse automat atunci când închideți browserul. Acestea păstrează, de obicei, un ID de sesiune anonim permițându-vă să navigați pe un site web și să îmbunătățească experiența dumneavoastră în cadrul unei sesiuni;
 • cookie-uri persistente. Un cookie persistent este stocat ca un fișier pe dispozitivul dumneavoastră și rămâne acolo o perioadă limitată de timp. Cookie-ul poate fi citit de către web site-ul care l-a creat atunci când accesați din nou acel site, permițând site-ului web să își amintească acțiunile și preferințele utilizatorului. Uneori, cookie-urile persistente sunt folosite de site-urile web pentru a furniza publicitate direcționată pe baza istoricului de navigare a dispozitivului dumneavoastră.. De asemenea, folosim cookie-uri persistente pentru a ne permite să analizăm vizitele clienților pe site-ul nostru. Aceste cookie-uri ne ajută să înțelegem modul în care clienții ajung către site-ul nostru și îl folosesc, astfel încât să putem îmbunătăți serviciul de Internet.

Cookie-urile pot fi, de asemenea, clasificate după cum urmează:

 • strict necesare. Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să utilizați website-ul în mod eficient. Aceste cookie-uri nu adună informații despre dumneavoastră, care ar putea fi folosite pentru comercializare / în scopuri de marketing sau aducere aminte în cazul în care ați fost pe internet;
 • cookie-uri de performanță. Aceste cookie-uri ne permit să monitorizăm (contorizare accesări website, identificarea surselor de trafic etc.) și să îmbunătățim performanța website-ului nostru. Cu toate acestea le puteți bloca sau șterge utilizând setările browser-ului;
 • cookie-uri funcționale. Aceste cookie-uri permit website-ului nostru să-și amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) și oferă caracteristici îmbunătățite, identificând cărui tip de client corespunde comportamentul dvs;
 • cookie-uri de personalizare. Aceste cookie-uri ne ajută în scop publicitar, oferindu-vă prin intermediul lor, detalii despre eventuale oportunități de produse sau servicii pe care le considerăm de interes. Aceste cookie-uri sunt persistente (atâta timp cât sunteți înregistrat la noi) și înseamnă că atunci când vă conectați sau reveniți la site, puteți vedea anunțuri de publicitate pentru produsele noastre care sunt similare cu cele pe care le-ați răsfoit în trecut;
 • cookie-uri de direcționare. Aceste cookie-uri colectează mai multe bucăți de informații despre obiceiurile de navigare. Acestea sunt de obicei plasate de către rețelele de publicitate. Ele amintesc că ați vizitat un website și aceste informații sunt partajate cu alte organizații, cum ar fi editori media. Aceste organizații fac acest lucru pentru a vă oferi anunțuri direcționate relevante pentru dumneavoastră și potrivit intereselor dumneavoastră.
 • cookie-uri first party vs. cookie-uri third party. Fiecare cookie are un „proprietar” – wesite-ul/domeniul Internet care plasează respectivul cookie. Cookie-urile first party sunt plasate de către domeniul Internet /website-ul accesat de către utilizator (a cărui adresă apare în bara de adrese a browserului). Cookie-urile third party sunt plasate de către alți operatori;
 • Cookie-uri flash. În cazul în care aveți instalat programul Adobe Flash pe calculatorul dumneavoastră e posibil să aveți stocate și mici fișiere cu conținut Flash, precum videoclipurile. Acest gen de fișiere sunt cunoscute și ca Local Shared Objects (LSOs) sau cookie-uri Flash. Acestea pot fi folosite în același scop ca și cookie-urile obișnuite, numite și cookie-uri HTTP. Totodată, cookie-urile Flash pot face copii de rezervă pentru datele reținute de un cookie obișnuit. Astfel, în momentul în care veți șterge cookie-urile din setările browserului, cele Flash nu vor fi afectate. Întrucât cookie-urile flash nu sunt stocate în calculatorul utilizatorului în aceeași manieră în care sunt stocate cele obișnuite, ele sunt mai dificil de identificat și de șters. Băncile și site-urile de natură financiară folosesc astfel de cookie-uri tocmai pentru acest motiv. Pentru că sunt dificil de identificat, aceste cookie-uri sunt stocate în calculatoarele utilizatorilor pentru a permite autentificarea utilizatorilor și a preveni fraudele, deoarece eventualii infractori pot deține numele de utilizator și parola pentru autentificare, dar nu au acces la calculatorul utilizatorului. Astfel, cookie-urile acționează ca un al doilea nivel de autentificare, pe lângă numele de utilizator și parolă.

2.      Ce fac cookie-urile?

Deși cookie-urile sunt stocate în memoria dispozitivului utilizatorului de Internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul dispozitiv. Cookie-urile nu sunt viruși informatici. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot multiplica, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.

Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul utilizatorului, însă ele stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online, se înregistrează pe anumite site-uri web, utilizează sisteme de plăți electronice etc. Deși, de regulă, informațiile sensibile sunt protejate pentru a nu putea fi accesate de persoane neautorizate, este însă posibil ca astfel de persoane să intercepteze informațiile transmise între browser și site-ul web. Chiar dacă sunt destul de rare, astfel de situații pot apărea atunci când browserul se conectează la server utilizând o rețea necriptată, cum ar fi un canal WiFi nesecurizat.

La colorsinprojects.ro credem în a fi transparenți și deschiși în legătură cu modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră. În spiritul transparenței, această politică furnizează informații detaliate despre cum și când utilizăm modulele cookie. Prezenta politică referitoare la modulele cookie se aplică pentru orice produs sau serviciu serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale website-ului, în sensul acordării posibilității clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic) care se leagă de această politică sau care o încorporează prin referință.

Website-ul colorsinprojects.ro se angajează să vă protejeze cu privire la colectarea online a oricăror date despre dumneavoastră. Această secțiune vă spune cum folosim modulele cookie, de ce, și modul în care acest lucru ne permite să îmbunătățim serviciile. De asemenea, vă spune cum puteți gestiona modulele cookie care sunt stocate pe dispozitiv.

3.      De ce sunt modulele cookie importante pentru Internet?

Modulele cookie reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea modulelor cookie poate face unele website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea modulelor cookie nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale modulelor cookie (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului;
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți website-urile în beneficiul userilor.

4.      De ce folosim module cookie?

Folosim module cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea website-ului nostru și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează website-ul colorsinprojects.ro, precum și serviciile oferite de către website.

Prin accesarea sau utilizarea în continuare a serviciilor noastre (prin orice dispozitiv), dumneavoastră declarați că sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii similare în scopurile specificate în această politică.

Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a modulelor cookie, trebuie să setați corespunzător setările browser-ului dumneavoastră sau să nu utilizați acest website sau alte website-uri partenere.

Dezactivarea modulelor cookie pe care le utilizăm ar putea afecta experiența dumneavoastră ca utilizator pe acest website și alte website-uri partenere. Ne rezervăm dreptul de a face modificări la Politica privind modulele cookies. Toate modificările vor apărea aici și intră în vigoare imediat. Utilizarea în continuare a website-ului nostru semnifică acordul dumneavoastră cu privire la orice astfel de modificări.

5.      Scopul modulelor cookie

Modulele cookie pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și website-uriSpre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit website, datele de autentificare sunt stocate într-un modul cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul website fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

În alte cazuri, modulele cookie pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a website-ului. Modulele cookie spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul website de la început. Astfel, modulele cookie pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui website.

6.      Ce tipuri de module cookie utilizează colorsinprojects.ro? 

Modulele cookie persistente ne ajută să vă recunoaștem ca utilizator existent, ceea ce facilitează revenirea dumneavoastră la colorsinprojects.ro sau interacțiunea cu produsele și serviciile noastre. Modulele cookie de sesiune sunt active numai pe durata unei sesiuni (de regulă, vizita obișnuită pe un website sau sesiunea unui browser).

Categorii de utilizare Descriere
Siguranță / Securitate Noi utilizăm module cookie ca să activăm și să sprijinim funcționalitățile noastre de siguranță, precum și ca să detectăm activități dăunătoare sau încălcări ale Acordului utilizatorului. Folosim module cookie pentru a detecta fraudele și utilizarea abuzivă a website-urilor și a serviciilor noastre.
Rețele sociale Website-ul nostru poate include module cookie de rețele sociale, inclusiv pe cele care le permit utilizatorilor conectați la serviciul de rețele sociale să partajeze conținut prin acel serviciu.
Feedback colorsinprojects.ro utilizează module cookie pentru a vă permite să oferiți feedback pe website.
Preferințe, funcționalități și servicii Modulele cookie vă pot facilita completarea formularelor pe website-ul colorsinprojects.ro. De asemenea, modulele cookie vă pot furniza funcționalități, informații și conținut personalizat cu ajutorul pluginurilor noastre. Setările care permit produselor noastre să opereze corect sau care păstrează preferințele dumneavoastră în timp pot fi stocate pe dispozitiv. De asemenea, salvăm preferințele, astfel încât să nu fie necesar să fie resetate de fiecare dată când vă întoarceți la website.
Performanță, analize și cercetare / Statistici Modulele cookie ne ajută să determinăm performanța website-ului şi a pluginurilor noastre în diferite locații. De asemenea, noi utilizăm module cookie ca să înțelegem, să optimizăm și să cercetăm produse, funcționalități și servicii, inclusiv atunci când dumneavoastră accesați colorsinprojects.ro de pe alte website-uri, aplicații sau dispozitive, cum ar fi de pe computerul dumneavoastră de la serviciu sau de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

colorsinprojects.ro utilizează module cookie pentru echilibrarea încărcăturii, pentru a se asigura că website-urile rămân în stare de funcționare.

Pentru a vă furniza produsele noastre, folosim module cookie și alți identificatori pentru a colecta date despre utilizare și performanță. De exemplu, folosim modulele cookie pentru a contoriza numărul de vizitatori unici ai unei pagini web sau ai unui serviciu și pentru a crea alte statistici despre operațiunile produselor noastre. Printre acestea se numără modulele cookie de la parteneri și de la furnizorii terți de analiză.

 

7.      Când plasează colorsinprojects.ro modulele cookie?

Toate browserele care accesează acest website vor primi module cookie de la noi. Plasăm, de asemenea, module cookie în browser atunci când accesați website-uri care nu folosesc module cookie și care ne găzduiesc plugin-urile (de exemplu, butonul „Distribuiți” de pe Faebook) sau etichetele.

8.      Care este durata de viață a unui modul cookie?

Durata de viață a unui modul cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Un modul cookie per sesiune va expira la închiderea sesiunii, iar un modul cookie permanent nu va expira pe o anumită perioadă. Durata de viață a unui modul cookie nu îi este impusă niciunui utilizator. Ele pot fi blocate sau șterse în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Conțin modulele cookie date personale / Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul modulelor cookie?

Modulele cookie în sine nu solicită și nu dețin date cu caracter personal. Ele nu pot identifica personal un utilizator de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea modulelor cookie doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator, îmbunătățind experiența de navigare pe Internet (de exemplu: securitatea online banking, păstrarea produselor în coșul de cumpărături…).

Pentru detalii legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate. În cazul în care un modul cookie prelucrează date cu caracter personal, ne vom asigura că prelucrarea se va face în conformitate cu legislația în vigoare și cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 (GDPR).

9.      Ce entitate utilizează module cookie?

Dacă sunteți rezident pe teritoriul UE, colorsinprojects.ro va fi responsabil cu furnizarea către sau colectarea datelor dumneavoastră personale de către sau pentru serviciile noastre.

10.  Controlul modulelor cookie

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea modulelor cookie pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a modulelor cookie să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când modulele cookie sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a modulelor cookie pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii modulelor cookie poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. De asemenea, este posibil ca aceasta să vă împiedice să salvați setările dumneavoastră personalizate, cum ar fi informațiile de intrare în cont.

În plus, anumite caracteristici ale produselor colorsinprojects.ro depind de modulele cookie. Spre exemplu, dacă optați pentru blocarea modulelor cookie, s-ar putea să nu reușiți să utilizați acele funcții și preferințele care depind de modulele cookie se pot pierde. Dacă decideți să ștergeți modulele cookie, setările și preferințele controlate de acestea, inclusiv cele legate de reclame, vor fi șterse și poate fi necesară recreerea acestora.

Instrucțiunile pentru blocarea sau ștergerea modulelor cookie din browsere pot fi disponibile în documentația fiecărui browser privind confidențialitatea sau de ajutor.

11.  Ce aveți de făcut dacă nu doriți setarea modulelor cookie sau dacă doriți eliminarea acestora?

Dacă nu doriți ca noi să utilizăm module cookie când vizitați colorsinprojects.ro puteți să renunțați la unele dintre ele din pagina dumneavoastră de setări. Pentru ca să recunoaștem că ați renunțat la modulele cookie, noi trebuie să plasăm modulul nostru cookie de renunțare pe dispozitivul dumneavoastră, ca să știm să nu folosim alte module cookie când vizitați din nou colorsinprojects.ro. Dacă nu doriți să acceptați module cookie, puteți, de asemenea, să modificați setările browserului pe computerul dumneavoastră sau pe alte dispozitive utilizate ca să accesați serviciile noastre. Dacă utilizați colorsinprojects.ro fără să modificați setările browserului dumneavoastră, vom presupune că doriți să acceptați toate modulele cookie pe website-ul nostru. Majoritatea browserelor asigură de asemenea funcţionalitatea care vă permite să analizați și să ștergeți module cookie.

Website-ul colorsinprojects.ro nu va funcționa adecvat fără module cookie.

Producătorii de browsere asigură pagini de asistență privind gestionarea modulelor cookie în produsele lor. Pentru mai multe informații, vizualizați mai jos.

Pentru alte browsere, vă rugăm să consultați documentația furnizată de producătorul browserului.

12.  Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe module cookie

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri și cele mai mari folosesc module cookie, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea modulelor cookie nu va permite accesul utilizatorului pe website-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul modulelor cookie:

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește modulele cookie pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării modulelor cookie.
 • Dacă nu vă deranjează modulele cookie și sunteți singura persoană care utilizează dispozitivul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la dispozitiv, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează modulele cookie și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații anti-spyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe website-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Asigurați-vă că aveți browserul mereu actualizat la ultimele versiuni disponibile.

Multe dintre atacurile bazate pe module cookie se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Modulele cookie sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari website-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea și refuzul de a primi module cookie pot face anumite website-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta module cookie nu înseamnă că nu veți mai primi / vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste module cookie să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte module cookie de la un website anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind module cookie, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările modulelor cookie. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dumneavoastră.

Politică generală de confidențialitatea a datelor

Colors in Projects [colorsinprojects.ro], prin evenimentele și serviciile noastre inovative, contribuim la elevarea cunoașterii, asumării și implicării atât la nivel individual și de echipă cât și organizațional, sistemic.

Colors in Projects cu sediul în București, sector 3, Bdul Mircea Voda 38, Bl M9, Sc 2, ap 43, IBAN RO84INGB 5514 9999 0057 0121, deschis la ING – Dorobanți, cod unic de înregistrare (CUI) RO 21603691.

Pentru Colors in Projects protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul angajat al Colors in Projects respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică aspecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Colors in Projects nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului colorsinprojects.ro.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date cu caracter personal cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Website-ul colorsinprojects.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca întreg. (vezi politica de cookies).

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterșe cu excepția cazului în care este permisă stocarea acestora în condițiile legii.

Scopul  prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul principal pentru care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reprezentate de încheierea contractului dintre noi și dumneavoastră și de a ne asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme respectând cerințele legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

Colors in Projects colectează date cu caracter personal, pe paginile website-lui colorsinprojects.ro, numai cu consimțământul dumneavoastră, în următoarele scopuri:

 • marketing (direct) – newsletter în format electronic sau sondaje, publicitate, loterii publicitare;
 • marketing și promovare – comunicare pe canale media și rețele de socializare;
 • scopuri de cercetare și efectuarea de statistici;
 • trimiterea de comunicări, evaluarea comportamentului în mediile online, testare, dezvoltare, utilizare;

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

Ce tipuri de date colectăm?

Colectăm datele necesare furnizate de dumneavoastră pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele și serviciile noastre. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, serviciu sau o caracteristică, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul, serviciul sau caracteristica respectivă.

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate în conformitate cu cerințele legale, în baza unor temeiuri legale de stocare.

Aveți dreptul de a vă opune colectării datelor sale cu caracter personal și să solicitați ștergerea acestora, revocându-vă astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese și în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor conform legislației în vigoare vă puteți adresa la adresa de e-mail training@colorsinprojects.ro, conform datelor de contact disponibile pe website, valabile la acea dată.

Folosindu-vă de formularele disponibile pe website, aveți dreptul de a modifica datele pe care le-ați declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Website-ul colorsinprojects.ro se obligă ca datele colectate de la dumneavoastră să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale dumneavoastră vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Datele cu caracter personal furnizate către noi includ:

 • numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon;
 • date despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care dumneavoastră și dispozitivul interacționați cu noi și cu produsele și serviciile noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:

 • dumneavostră să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, atunci când acesta este necesar potrivit legii;
 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dumneavostră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavostră înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;
 • prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavostră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil sau direct marketing.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dumneavoastră nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acesteia, cu excepția cazului când alte temeiuri legale de stocare prevăt termene mai mari.

Dacă prelucrarea se face în baza consimțământulului pentru unul sau mai multe scopuri specifice perioada de utilizare a datelor este 5 ani, cu excepția cazului în care consimțănântul a fost retras de către dumneavoastră.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor noastre în beneficiul dvs. acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • crearea și administrarea contului în cadrul platformei website-ului nostru;
 • prelucrarea comenzilor prin preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • solutionarea oricăror probleme referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • rambursarea contravalorii produselor sau serviciilor conform prevederilor legale;

Website-ul colorsinprojects.ro nu va opera transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

Stocarea datelor cu caracter personal. Durata

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și serviciile noastre și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;
 • perioada pentru care dumneavostră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

În virtutea dreptului de control al datelor personale pe care le avem despre dumneavostră, în cazul în care prelucrarea este efectuată în baza consimțământului, puteți opta pentru/să:

 • Dreptul de a fi informat se referă la obligația de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrare datelor, în ceea ce privește modul în sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar daca da, vă oferim accesul la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
 • Dreptul la portabilitate se refera la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum și transmiterea acestor date altui operator;
 • Dreptul la opoziție vizeaza dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă ca aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegala dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însa ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Contact și suport privind datele dumneavoastă:

E-mail: training@colorsinprojects.ro

Plângeri

În situația în care considerați că datele dumneavoastră nu sunt prelucrate legal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Politica de anulare sau retur

Orice anulare primită în mai puțin de 30 zile lucrătoare înainte de eveniment presupune o obligație de plată din partea Clientului de 100%. Nu se va face nicio restituire, restituirea parţială sau orice ofertă alternativă.

Înlocuirea unui participant este permisă prin furnizarea unui email în scris către Furnizor, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de eveniment. Prin achiziționare online a taxei aferente participării la eveniment sau training clientul este de acord că, în caz de litigiu sau anulare, Furnizorul nu va fi capabil să își reducă pierderile cu mai puțin de 50% din valoarea totală a contractului. Dacă, din orice motiv Furnizorul decide să amâne sau să anuleze evenimentul, Furnizorul nu este responsabil pentru acoperirea biletului de avion, hotelului sau orice alt cost suportat de către Client.

Rambursarea se va face prin transfer în contul bancar transmis neechivoc de consumator. ATENTIE! Contul ar trebui să aparțină persoanei care a efectuat comanda, nu se acceptă conturi ale membrilor de familie sau prieteni. Îndeplinirea obligației de rambursare se face în termen de 14 zile de la data de la care cererea de retur a fost recepționată de către vânzător.

Despăgubire: Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica conținutul, data și locația evenimentului, dacă circumstanţele o cer. În astfel de cazuri nu se va aplica nicio penalizare și nu se va face nici o restituire, restituire parţială, sau ofertă alternativă. În cazul în care Furnizorul anulează permanent evenimentul din orice motiv şi cu condiţia ca acesta să nu fi fost amânat sau coroborat cu orice alt eveniment la o dată ulterioară, Clientul va primi plata integrală în termen de 14 zile lucrătoare de la data iniţială propusă a evenimentului.

Drepturi de autor: Toate drepturile de proprietate intelectuală în toate materialele produse şi distribuite de către Furnizor sunt rezervate în mod expres şi orice multiplicare, publicare sau distribuire neautorizată este interzisă fără acordul scris al Furnizorului.

Showing all 7 results