Valorile Scrum, prin ochii unei echipe Agile

Valorile Scrum, prin ochii unei echipe Agile

de Sorin Sfîrlogea

 

”Proiectele Agile” sunt acele proiecte derulate iterativ, în care responsabilitatea organizării și a livrării este încredințată direct echipei – nu au succes prin practicarea mecanică a unui proces descris de metodă.

Proiectele Agile nu au succes prin practicarea mecanică a procesului unei metode. Secretul reușitei lor este calitatea echipei, modul de a gândi și de a acționa al fiecărui persoane implicate. Iar felul în care gândesc și acționează membrii echipei se bazează pe asumarea unui set de valori. Pare simplu. De fapt e al naibii de greu. Știm oare să citim și să interpretăm corect aceste valori?

Să luăm de pildă metoda Scrum, una dintre componentele familiei Agile, în care sunt definite doar trei roluri – Product Owner (cel care exprimă cerințele proiectului), Scrum Master (cel care moderează procesul Agile) și Development Team (adică membrii echipei de lucru) – și un proces iterativ cu cicluri scurte, de 2-4 săptămâni. Secretul reușitei lor este calitatea echipei, modul de a gândi și de a acționa al fiecărui persoane implicate. Iar felul în care gândesc și acționează membrii echipei se bazează pe asumarea unui set de valori. Iarăși pare simplu, dar de fapt e al naibii de greu.

Managementul de proiecte clasic își bazează mare parte din succes pe calitatea procesului, pe rigurozitatea planificării și conducerii activităților. Aplicat acolo unde se potrivește și condus de un manager priceput în gestiunea procesului, proiectul are șanse mari de reușită.

Proiectele derulate prin metoda Scrum însă nu au succes prin simpla practicare a procesului, mai ales că „mecanica” Scrum este de-a dreptul spartană. Secretul reușitei în acest caz este calitatea echipei, modul de a gândi și de a acționa al fiecărei persoane implicate. Iar felul în care gândesc și acționează membrii echipei se bazează pe asumarea valorilor Scrum. Pare simplu: lectura celor șapte cuvinte e facilă. De fapt a le pune în practică e al naibii de greu. Înțelegem oare corect aceste valori?

De îndată ce o nouă echipă Agile se formează, una din primele întrebări cărora trebuie să le găsească răspuns este: care sunt valorile noastre? Însă cum poate o echipă, mai cu seamă una nou formată, să dea un răspuns satisfăcător acestei extrem de importante întrebări? Cum poate găsi calea cea mai scurtă către acel set de valori care să ghideze membrii echipei în crearea unui mediu propice colaborării și auto-organizării?

Veți spune că depinde. Depinde de experiența de lucru împreună a celor ce formează echipa. Foarte adevărat, dacă măcar câțiva dintre ei au mai avut ocazia să colaboreze, e mai simplu. Depinde de experiența în Agile a celor care compun echipa. La fel de adevărat, dacă sunt membri ai echipei care au mai practicat Scrum, e mai ușor. Dar dacă echipa este formată din persoane care nu au mai lucrat împreună și a căror experiență cu Agile este redusă, răspunsul nu e chiar simplu de găsit. Deci, ce e de făcut? Cum poate un lider sau un Agile coach să îi ajute?

Neîndoielnic, valorile Scrum sunt un excelent ghid pentru această provocare. În fond, dacă nu le îmbrățișezi pe acestea, este foarte complicat să pretinzi că practici Scrum, nu-i așa? Dar știm oare să le citim în nota corespunzătoare și să le interpretăm corect, astfel încât să capete sens pentru membrii unei noi echipe?

Să începem prin a ne reaminti care sunt aceste valori pe care Scrum se sprijină: Respect, Curaj, Focus, Angajament și Deschidere. La aceste cinci valori s-au adăugat apoi prin sugestiile comunității practicienilor încă două, pe care le consider la fel de importante: Vizibilitate și Simțul Umorului. Luate fiecare în parte, toate cele șapte valori par a fi lesne de înțeles. Care sunt însă relațiile dintre ele? De ce au fost alese aceste valori și nu altele pentru a practica Scrum? Să încercăm să descifrăm împreună sensurile lor mai profunde.

Respectul este cea mai importantă valoare, cea care stă la baza tuturor celorlalte. De ce e nevoie de respect într-o echipă Agile? Pentru că e vorba de oameni și interacțiunile dintre ei și mai puțin de procese și instrumente. Într-o organizație unde procesele sunt bine stabilite și instrumentele sunt standardizate și obligatorii, respectul e desigur binevenit, dar nu obligatoriu. O astfel de organizație poate funcționa relativ bine urmând procedurile, nu neapărat respectând oamenii care le execută. Fiecare își îndeplinește rolul conform cu procesul în care acționează, fiecare respectă procesul, iar procesul – dacă e eficient, eficace și practicat cu disciplină strictă – asigură succesul.

În Scrum însă Respectul pentru ceilalți e fundamental. Fără el relațiile fructuoase dintre membrii echipei sunt imposibile. Vocea unui junior ori a unei persoane introvertite nu se va auzi niciodată, dacă ei nu se bucură de același Respect ca oricine altcineva. Ideile lor vor fi întotdeauna ignorate sau – poate și mai rău – întâmpinate cu ironii și sarcasme. Cu timpul nici nu vor mai încerca să-și exprime opiniile, angajamentul lor față de rezultatele echipei va fi neasumat, dezvoltarea lor personală va fi împiedicată. Cum poți să fii solidar cu cineva care nu te respectă? Iar rezultatele vor fi în cel mai bun caz mediocre, căci în Scrum nu procesul, ci oamenii asigură succesul.

Dar chiar dacă există Respect între membrii echipei, nu înseamnă că fiecare dintre ei va avea disponibilitatea de a se exprima liber, de a-și dezvălui ideile. Pentru că alături de Respect este nevoie de Curaj. Dacă există Respect, fiecare membru al echipei trebuie să găsească Curajul de a vorbi deschis, fără teamă, chiar dacă uneori ceea ce spune e lipsit de valoare ori de adevăr. Toți suntem supuși greșelii. Pentru că există Respect, fiecare membru al echipei trebuie să aibă Curajul de a-și expune vulnerabilitățile, fără teama de a fi ridiculizat. Oricât de seniori am fi, sunt multe lucruri pe care nu le știm și e nevoie de Curaj pentru a admite asta deschis, ca pe un fapt firesc. Oricât de experți ne-am considera, uneori comitem erori și din ele se nasc defecte ale produselor la care lucrăm – Curajul de a ne asuma greșelile se clădește pe Respectul pe care ceilalți ni-l acordă, știind cu toții că absolut nimeni nu e perfect.

Și poate că proba cea mai grea a Curajului pe care fiecare membru al echipei trebuie s-o treacă este aceea de a accepta că performanțele sale sunt acelea ale echipei din care face parte. Că valoarea muncii sale este aceeași cu valoarea succesului întregii echipe. În Scrum nu e loc de vedete, nici de eroi. A-ți asuma rezultatele mai slabe ale echipei atunci când crezi că tu ai făcut tot ce ținea de tine sau chiar te-ai autodepășit, dar n-a fost de ajuns pentru succes, este dovada supremă de Curaj.

Sora bună a Curajului este Vizibilitatea, care și ea se sprijină pe Respect. Pentru că într-o echipă Agile nu e vorba doar de a avea Curajul să-ți recunoști limitele și greșelile, ci și de a le face vizibile tuturor înainte chiar ca ceilalți să le descopere. Este vorba despre sinceritatea de a-ți expune munca în fața celorlalți, de a face vizibile efortul și rezultatele pe care le-ai obținut, și atunci când sunt încununate de succes, și atunci când sunt mai puțin spectaculoase.

Vizibilitatea trebuie să țină cont de Respectul datorat fiecărui membru al echipei. Și când lucrurile merg bine, și când merg mai puțin bine, Vizibilitatea trebuie să evidențieze meritele ori slăbiciunile echipei, nu pe ale unui anumite persoane. Dar înăuntrul echipei, Vizibilitatea înseamnă transparență completă a activității fiecărui membru. Nu există tabuuri, nu există proprietăți private.

Alături de Vizibilitate și Curaj, o echipă Agile trebuie să practice Angajamentul, dedicația sinceră și necondiționată față de obiectivele la care echipa a aderat. Agenda personală trebuie să treacă pe planul doi, țelurile echipei trebuie să primeze. Și cum ar putea să se întâmple asta dacă nu pe baza Respectului pe care membrii echipei și-l acordă reciproc?

Însă Angajamentul nu este doar promisiunea personală de a pune umărul pentru succesele viitoare, ci și îndatorirea de a-i considera pe ceilalți membri ai echipei răspunzători de contribuțiile lor. A rămâne nepăsător în fața dezangajării unui coleg este în egală măsură un Angajament încălcat.

Curajul și Vizibilitatea, bazate pe Respect, duc echipa spre Deschidere. A fi deschis presupune Curajul de a accepta opiniile celorlalți, de a îmbrățișa idei noi, de a încerca lucruri noi. A fi deschis presupune acceptarea Vizibilității ca pe o modalitate de a comunica cu sinceritate, înăuntrul echipei și în afara ei. A fi deschis înseamnă că îți înțelegi valoarea personală cu meritele și limitele sale și ești gata să înveți mereu ceva nou și folositor, oricând, de la oricine.

Vizibilitatea și Angajamentul dau echipei abilitatea de a avea Focus. Pentru că în permanență vede unde se află pe drumul către obiectivele sale și pentru că are un Angajament clar asumat, echipa și fiecare membru al său se poate concentra pe ceea ce e important: satisfacerea clientului. Obiectivele fiecărui sprint, fiecărui release nu pot fi atinse decât dacă fiecare persoană din echipă și toți la un loc înțeleg clar și corect progresul muncii lor și își dedică toată priceperea pentru atingerea lor.

În fine, dar nicidecum în ultimul rând, Angajamentul și Curajul trebuie să clădească în fiecare membru al echipei Simțul Umorului. Căci este extrem de tonică plăcerea autentică de a lucra împreună cu alții într-o atmosferă relaxată, în care buna dispoziție și glumele sunt parte a muncii de zi cu zi.

Seriozitatea este ultimul refugiu al mediocrității, se spune. Nimic nu este mai folositor pentru a-ți păstra spiritul alert și dorința de a fi mai bun cu fiecare zi decât o doză sănătoasă de autoironie. Să știi să glumești pe propria-ți seamă este semnul unei minți care are curajul de a își recunoaște imperfecțiunile și e întotdeauna angajată în a învăța ceva nou.

Adesea echipele Scrum, mai ales cele noi, își formulează valorile sub forma unei înșiruiri de substantive. Și nu de puține ori printre aceste cuvinte se regăsesc și cele ce numesc valorile de mai sus. Citind însă aceste valori în cheia pe care v-am propus-o, făcând aceste legături între ele, devine tot mai limpede că înțelesul lor nu este acela de așteptări pe care fiecare membru al echipei le are de la ceilalți, ci mai degrabă ca pe un angajament personal luat de fiecare în fața întregii echipe.

Căci o echipă Agile care practică Scrum trebuie să fie compusă din persoane cu un astfel de profil comportamental. Știm deja că e foarte greu să găsești persoane care să aibă toate aceste calități și că nimeni nu e perfect în privința asta. De aceea aceste valori nu trebuie privite ca un fel de pat al lui Procust, pe baza căruia îi măsurăm pe cei apți de a practica Scrum, ci mai degrabă ca pe un deziderat de conduită profesională la care membrii echipei aderă și către care acceptă să se îndrepte prin strădania proprie, în fiecare zi.

Nu pretindem respect, curaj, simțul umorului, angajament, focus, vizibilitate și deschidere doar de la ceilalți, ci în primul rând promitem că noi înșine vom practica necondiționat aceste valori.

Și poate că, gândind astfel, ni se va părea firesc ca orice practicant de Scrum să facă următorul legământ cu sine însuși: Prin Respect pentru colegii mei, prin Curaj și prin practicarea Vizibilității, voi dovedi Deschiderea pe care fiecare practicant de Agile trebuie s-o manifeste. Prin Respect pentru colegii mei, prin Vizibilitatea muncii mele și prin Angajamentul meu, voi menține un Focus constant către obiectivele echipei pentru a avea succes. Din Respect pentru colegii mei, prin Curaj și prin Angajamentul meu, voi păstra mereu Simțul Umorului ca pe o stare de spirit care nu trebuie să mă părăsească niciodată oricâte greutăți aș întâmpina.